มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน

PNOHT581213001006401

ก. มาตรการในการประหยัดไฟฟ้า 1. เครื่องปรับอากาศ 1. ตั้งเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ – อาคารสำนักงาน (สำนักงานคณบดีและภาควิชา) ช่วงเช้า เปิดเวลา 09.00 – 11.30 น. ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 – 16.00 น. – ห้องเรียน (ผู้ดูแลห้องเรียน) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากเลิกใช้งาน 2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25-26 องศาเซลเซียส 3. ทำความสะอาดแผ่นกรอง / ไส้กรอง ของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย 2 เดือน Read More …

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก

2_1437333317

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

5ส กับจริยธรรมในการทำงาน

maxresdefault

ประวัติการดำเนินกิจการ 5ส โดยย่อ 2540-2543   แต่งตั้งคณะกรรมการ 5k เปลี่ยนคำว่ากิจกรรม 5ส เป็นกิจการ 5ส 2544-2547   กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 5ส แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนด KPI วัดผลงาน ยกระดับการตรวจเป็น 2 ระดับ ผู้บริหารและคณะกรรมการกลางปรับปรุงมาตรฐานการตรวจพื้นที่ 2548-2551 แต่งตั้งผู้ประสานงาน 5ส ทำแผนตรวจห้องผู้จัดการเข้าร่วมประกวด Thailand 5s Award ครั้งที่ 6 2552-2553   ปรับปรุงกิจการ 5ส ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Thailand 5s Singing Contes สร้างบรรยากาศ Read More …

สำนักงานใหม่ อาคารเสมาคุณากร สพป.ลำปาง เขต3

IMG_25590819_154030

Cras sit amet libero eros, in ultricies lorem. Nunc et odio neque. Maecenas vehicula interdum hendrerit. Integer hendrerit orci ullamcorper neque pellentesque feugiat. Aliquam magna metus, fringilla non ultrices id, fringilla eu erat. Phasellus lorem tortor, porttitor volutpat iaculis sed, Read More …

ปั่นจักรยาน ออกกำลังกายกันเถอะ

Sport

Cras sit amet libero eros, in ultricies lorem. Nunc et odio neque. Maecenas vehicula interdum hendrerit. Integer hendrerit orci ullamcorper neque pellentesque feugiat. Aliquam magna metus, fringilla non ultrices id, fringilla eu erat. Phasellus lorem tortor, porttitor volutpat iaculis sed, Read More …